ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο δικτυακός τόπος www.citycecntercinamas.gr διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς και προωθητικούς  σκοπούς. Με την είσοδο του επισκέπτη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων χρήσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς  και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση αυτού. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου. Το www.citycentercinemas.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.citycecntercinamas.gr, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση” ( download ), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του City Center Cinemas. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του www.citycentercinemas.gr και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το www.citycentercinemas.gr.

 

Ευθύνη επισκέπτη

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.citycentercinemas.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου. Ο επισκέπτης του www.citycentercinemas.gr, οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.citycentercinemas.gr.

 

Περιορισμός ευθύνης

To www.citycentercinemas.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του www.citycentercinemas.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη εξ’ αφορμής της χρήσης του δικτυακού αυτού τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το www.citycentercinemas.gr, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. To www.citycentercinemas.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται για το δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

 

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

H υπηρεσία ψηφιακής αγοράς εισιτηρίων του City Center Cinemas, δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά, ώστε να απολαύσετε την ταινία που επιθυμείτε. Οι παρακάτω όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το www.citycentercinemas.gr, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας www.citycentercinemas.gr γίνεται αποκλειστικά με χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του χρήστη. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα www.citycentercinemas.gr έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.

To City Center Cinemas διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με τo City Center Cinemas, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι.
Η City Center Cinemas δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ

Πριν την αγορά των εισιτηρίων σας βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή προβολή(τίτλος, ημερομηνία, ώρα). Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Ενδέχεται κάποιες προβολές να ακυρωθούν ή να αναβληθούν για λόγους ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνείστε με τo City Center Cinemas για να σας πληροφορήσει για την διαδικασία επιστροφής χρημάτων ή την χρήση των εισιτηρίων σας για εναλλακτική προβολή.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

To City Center Cinemas δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας τους, επιφυλάσσεται δε ως προς τη διαθεσιμότητα των θέσεων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για όλες τις περιπτώσεις που προβολές ταινιών ακυρώνονται από υπαιτιότητα του διανομέα τους. Σε κάθε περίπτωση, το City Center Cinemas φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων.
Η ιστοσελίδα www.citycentercinemas.gr δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

– Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)

– Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

 

Εάν αντιμετωπίσετε ή διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα κατά την πρόσβασή σας στο www.citycentercinemas.gr , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Στοιχεία νόμιμου εκπρόσωπου:

Ζέρβας Ευαγ. Αναστάσιος

Υποκ. Αθ. Ρίζου & Λεωφ. Κύκνων 2 – Καστοριά

Κεν. 10χιλ. Καστοριάς – Αμυνταίου

Αφμ 103041273 – ΔΟΥ Καστοριάς

Τηλ. 2467 30 67 60