ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο δικτυακός τόπος www.citycecntercinamas.gr διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς και προωθητικούς  σκοπούς. Με την είσοδο του επισκέπτη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων χρήσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς  και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση αυτού. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου. Το www.citycentercinemas.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.citycecntercinamas.gr, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» ( download ), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του City Center Cinemas. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του www.citycentercinemas.gr και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το www.citycentercinemas.gr.

 

Ευθύνη επισκέπτη

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.citycentercinemas.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου. Ο επισκέπτης του www.citycentercinemas.gr, οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.citycentercinemas.gr.

 

Περιορισμός ευθύνης

To www.citycentercinemas.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του www.citycentercinemas.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη εξ’ αφορμής της χρήσης του δικτυακού αυτού τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το www.citycentercinemas.gr, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. To www.citycentercinemas.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται για το δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

– Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)

– Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

 

Εάν αντιμετωπίσετε ή διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα κατά την πρόσβασή σας στο www.citycentercinemas.gr , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Στοιχεία νόμιμου εκπρόσωπου:

Ζέρβας Ευαγ. Αναστάσιος

Υποκ. Αθ. Ρίζου & Λεωφ. Κύκνων 2 – Καστοριά

Κεν. 10χιλ. Καστοριάς – Αμυνταίου

Αφμ 103041273 – ΔΟΥ Καστοριάς

Τηλ. 2467 30 67 60